Bitcoin XBT vs Bitcoins

Vad är Bitcoin XBT?

Bitcoin XBT är ett certifikat med bitcoin som underliggande tillgång. Det är en börshandlad produkt som följer bitcoins utveckling, men du äger inte faktiska bitcoins. I denna artikel går vi igenom fördelarna och nackdelarna med att äga certifikat, jämfört med riktiga bitcoins. Vi förklarar också vilka risker som finns och hur de skiljer sig åt. Innan du bestämmer dig för att handla bitcoins eller certifikat är det viktigt att känna till att bitcoin är en mycket volatil tillgång.

Fördelen med att äga certifikat

 • När du säljer riktiga bitcoins måste du betala kapitalskatt på 30% om du gjort en vinst. Bitcoin XBT kan du köpa i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto vilket innebär att du får låg schablonbeskattning på dessa. Utöver schablonbeskattningen tillkommer en årlig administrationsavgift som vanligtvis ligger på 1,5-2,5%.
 • Genom att äga certifikatet på ett ISK eller i en kapitalförsäkring blir deklarationen betydligt enklare än om du säljer riktiga bitcoins, där varje transaktion måste tas upp i deklarationen.
 • Du behöver inte tänka på hur du säkert ska förvara dina bitcoins. Många har genom åren blivit av med sina kryptovalutor genom diverse bedrägerier. Genom att äga certifikat behöver du inte köpa en bitcoin-plånbok.
 • Du slipper växlingsavgifter som uppkommer vid köp av Bitcoin.
 • Om du ska köpa Bitcoin hos en exchange tar det tid att öppna ett konto. Du måste skicka en kopia av ditt körkort och en del bolag har betydligt mer avancerade processer för att öppna upp ett konto. När kontot väl är öppnat ska du föra över pengar innan du kan köpa dina bitcoin. Att registrera sig via Avanza eller Nordnet tar endast några minuter och att föra över pengar till kontot går snabbt via Swish exempelvis.

Nackdelar med Bitcoin XBT

 • Ett certifikat är inga riktiga bitcoins, utan har endast exponering mot dem, vilket gör att du inte kan använda certifikatet för att betala med, eller växla till andra kryptovalutor.
 • Ett bitcoincertifikat är en börshandlad produkt. Bitcoin XBT handlas på Stockholmsbörsen First North och ges ut av XBT Provider. Det här innebär att du endast kan köpa och sälja certifikatet under börsens öppettider måndag-fredag kl 9.00-17.25. Om du exempelvis vill sälja certifikatet på en helgdag måste du vänta tills börsen öppnar.
 • Med certifikatet tillkommer också valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk, se lite längre ned i texten för mer ingående förklaring. Marknadsrisken är likvärdig för båda produkter.
 • Har du köpt certifikatet på ett ISK eller i en kapitalförsäkring och gjort en förlust kan du inte göra avdrag i deklarationen. Har du däremot gjort en förlust på riktiga bitcoins kan du ta upp dem i deklarationen.
 • I prospektet står det att minst 75% av hedgen måste hållas i fysiska bitcoins och högst 25% i terminer, optionsderivat eller likvida medel vilket betyder att exponeringen mot bitcoin inte är 100%.
 • Den market maker som handlar bitcoin har rätt att vara frånvarande under kortare perioder då stora prisrörelser sker vid både prisuppgångar och nedgångar.
 • Bitcoin XBT behöver inte betala ut vinsten vid hard forks, vilket innebär en split av blockkedjan.

Risker vid köp av bitcoincertifikat

Som vi nämn tidigare finns en del risker att hålla koll på när man investerar i bitcoincertifikat:

Kreditrisk vid köp av Bitcoin XBT

När du investerar i ett bitcoin-certifikat innebär det en kreditrisk. Om emittenten, alltså utfärdaren av certifikatet, hamnar i obestånd kan delar eller hela investeringen gå förlorad. När du investerar bör du göra en bedömning om emittenten kan fullfölja sina åtaganden. Handlar du med Avanza Markets börshandlade produkter är det Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP) som emitterar produkterna, vilket gör att du får kreditrisk mot dem. Avanzas trackers omfattas inte av MSIP. De har istället kraftigt reducerat kreditrisken genom att emittenten, som i det här fallet är Alphabeta Access Products Ltd, placerat alla investeringar i ett skyddat konto som säkerhet. Skulle något hända med Alphabeta Access Products Ltd så likvideras säkerheten. Alla som har investerat i Avanzas bitcoin tracker får då pengarna utbetalda. Investeringen är inte garanterad av Avanza eller emittenten, men kreditrisken är reducerad. Här ser du kreditbetyg för olika emittenter:

Likviditetsrisk

Det kan vid vissa tillfällen vara svårt att köpa eller sälja certifikaten på grund av att det saknas likviditet. För att kunna sälja instrumentet måste någon vara villig att köpa till det pris du valt att sälja till. Likviditetsrisk kan exempelvis uppstå om priset på bitcoin har stora kursrörelser, vilket göra att det kan vara svårt att sätta rätt pris på certifikatet. Spreaden, alltså skillnaden mellan köp och sälj, är då väldigt stor. En annan anledning till när likviditetsrisk kan uppstå är vid tekniska avbrott eller problem som stör handeln.

Marknadsrisk

Marknadsrisk innebär risken för förlust till följd av att priserna på Bitcoin rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Certifikat och bitcoins har samma marknadsrisk eftersom certifikatet är baserad på samma tillgång.

Valutarisk

Alla bitcoincertifikat som handlas på de svenska marknaderna följer bitcoin i USD/BTC vilket gör att det även uppstår en valutarisk i USD. Om kronan stärks gentemot dollarn blir bitcoincertifikatet mindre värt. Om kronan blir svagare gentemot dollarn ökar certifikatets värde eftersom det räknas om till svenska kronor.

Fonder med Bitcoin

Kryptovalutor regleras inte av någon myndighet vilket gör att traditionella fonder, eller börshandlade fonder inte kan investera i bitcoin. För att komma runt det legala finns en del fonder som klassificerats som alternativa investeringsfonder vilket gör att de inte lyder under EU:s Ucits-regler. Exempel på sådana fonder är Tobam eller Pantera Capital.

Leave a Comment