Ekonomiskt oberoende genom FIRE

Bli ekonomiskt oberoende

Drömmer du också om att bli ekonomiskt oberoende och kunna gå i pension tidigt? Vill du istället för att arbeta lägga tiden på nåt annat? Som exempelvis att umgås mer med familjen eller ägna tiden åt din hobby?

Varför vill man bli ekonomiskt oberoende?

 • Ekonomisk trygghet
 • Ha möjlighet att arbeta mindre när barnen är små
 • Att upptäcka världen genom att resa
 • Vara mindre beroende av arbetsgivare
 • Kunna köpa bostad till barnen
 • Hjälpa föräldrar ekonomiskt
 • Styra över sin tid
 • Ge pengar till välgörenhet
 • Känna frihet
 • Köpa ett semesterboende exempelvis sommarstuga, fjällstuga eller utlandsboende

När är man ekonomiskt oberoende?

Att vara ekonomiskt oberoende innebär att du inte är beroende av inkomst från arbete. När du enbart kan leva på passiva inkomster från exempelvis aktier eller fonder är du ekonomiskt fri. Du är inte beroende av en lön för att täcka dina levnadskostnader. För att komma dit kan FIRE vara din lösning.

Vad är FIRE?

FIRE står för Financial Independence and Retire Early, och är ett begrepp som myntades av Peter Adeney. Genom att göra smarta val och med en sparsam livsstil kunde han redan vid 30 års ålder säga upp sig från sitt jobb och enbart leva på avkastningen från sitt kapital. FIRE har sedan vuxit till en rörelse som finns över hela världen. Kärnan bygger på att man maximerar sparandet som sedan investeras. Sparkapitalet genererar en passiv inkomst som växer med tiden. Målet är att den passiva inkomsten blir så pass stor att den täcker de fasta kostnaderna som hyra och andra levnadskostnader, vilket gör att du kan gå i pension tidigare än den normala pensionsåldern på 65 år.

Ekonomisk frihet

Hur kommer man då igång med att leva som anhängarna till FIRE-rörelsen? Att uppnå ekonomisk frihet kräver både disciplin och uppoffring. Planerar du att gå i pension om tio år behöver sparandet vara större än om tidshorisonten ligger längre fram.Det är i stort sett två faktorer som styr hur lång tid det tar att uppnå ekonomisk frihet: Hur stor din inkomst är, och hur stora utgifter du har. Ju mer pengar du tjänar och ju mindre du spenderar, desto mer kan du spara. Målet är nåt när du sparat ihop tillräckligt stort kapital så att du enbart kan leva på avkastningen. Utgångspunkten är att det lilla sparandet växer till något större genom ränta-på-ränta-effekten.

Hur blir man ekonomiskt oberoende?

För att nå FIRE så tidigt i livet som möjligt så gäller det att sätta upp ett aggressivt sparande. Spara pengarna i fonder eller aktier så att investeringarna kan växa och bli större. När kapitalet vuxit sig tillräckligt stort kan avkastningen användas som passiv inkomst. Intäkterna genereras av sig själva eftersom det investerade kapitalet växer över tid. När du kommit upp till ett tillräckligt stort kapital kan avkastningen ge dig en tillräcklig inkomst resten av livet. Om du lever enligt FIRE-rörelsens metoder lär du dig att prioritera. Genom att konsumera mindre blir dina köp mer genomtänkta, något som gynnar både plånbok och vår planet.

FIRE rörelsen

Ett vanligt missförstånd när man pratar om FIRE-rörelsen är att du måste sluta jobba. En del vill fortsätta arbeta som tidigare, andra väljer att gå ner i tid. När du har uppnått ekonomisk frihet kan du själv besluta om vad du vill lägga din tid på. Kanske vill du starta ett företag? Eller ägna dig åt välgörenhet. Den ekonomiska friheten gör att du kan följa dina drömmar.

Ett annat missförstånd är att man måste offra sina bästa år genom att leva på knäckebröd och vatten, utan att kunna lägga några pengar på nöjen som att gå ut och äta eller åka på semester. Allt handlar om balans. Genom att göra smarta val går det att leva nu och samtidigt investera för framtiden. Det viktigaste är att man har kontroll på utgifterna. Lägg inte pengar på saker som inte ger värde. Välj istället dina tillfällen.

Hur mycket pengar behöver man för att bli ekonomiskt oberoende?

Hur mycket pengar som behövs för att bli ekonomiskt oberoende är mycket individuellt. Behöver du stora inkomster för att du ska gå runt behövs också ett stort sparande med en bra avkastning. Ju mindre kapital du kan klara dig på, desto snabbare går det att nå målet som ekonomiskt oberoende. För att det ska vara rimligt att endast kunna leva på avkastningen från ditt kapital brukar det vanligtvis behövas miljonbelopp. 

Hur mycket pengar behöver jag för att sluta jobba?

Hur mycket kapital behöver jag spara? För att kunna svara på den frågan behöver du räkna ut hur mycket pengar du behöver varje år för att täcka dina kostnader. Hur ser dina utgifter ut för boende, mat, och fritid. Vad har du för levnadskostnader? När du börjar räkna på utgifterna är det bra om du har en klar bild hur framtiden kommer se ut. Var kommer du bo? Är det bara du i hushållet eller är ni flera? För att lyckas ökar chanserna om alla i hushållet arbetar mot samma mål. Prisnivåerna kan komma att ändras vilket gör att det är bra om det finns lite extra marginal i beräkningarna. Lämna också utrymme för att oförutsedda kostnader kan uppkomma längre fram. En vanlig metod FIRE-rörelsen brukar använda sig av är 4%-regeln.

4%-regeln

4%-regeln innebär att du varje år säljer av 4% av ditt kapital utan att dina tillgångar minskar. Du behöver alltså komma upp i ett så pass stort kapital så att 4% motsvarar dina levnadskostnader. Varför är det just 4% man räknar med? Börsen har historiskt sett ökat med 8% per år. Om vi räknar med en inflation på 4% så kan man ta ut mellanskillnaden som blir 4%. Det är alltså den summa som ditt investerade kapital skulle ökat med, men som du istället väljer att ta ut, utan att ditt kapital minskar i värde. En passiv inkomst.

Fyraprocentsregeln steg för steg

Börja med att räkna ut hur mycket pengar du behöver varje månad för att klara dig. Om du behöver 20 000 varje månad för att gå runt behöver du 240 000 per år. Säg att du behöver pengarna under 25 år, vilket blir 6 000 000. Du behöver alltså se till att ditt kapital ökar till 6 000 000 för att kunna leva på avkastningen från börsen. 4% av 6 000 000 skulle ge en månadsavkastning på 20 000. Har du högre levnadskostnader måste du spara ihop ett högre belopp. I exemplet nedan kan du se hur mycket kapital som måste sparas ihop för att ge olika månadsavkastningar. Man brukar inom FIRE räkna på 25 år men är det färre år du behöver leva på avkastningen blir sparkravet självklart mindre.

Ekonomiskt oberoende kalkylator

Tidig pension

Nu har vi gått igenom Vad FIRE är och vilka fördelar som finns genom att gå i pension innan 65 års ålder. Känner du att FIRE är något du vill satsa på rekommenderar vi dig att du sätter igång så fort som möjligt! Här nedan går vi igenom steg för steg vad du behöver göra för att komma igång med FIRE.

FIRE steg för steg

Steg 1: Sätt upp tydliga mål med sparandet

För att uppnå FIRE kommer du behöva göra avkall på en del saker och det kommer att krävas att du är disciplinerad. För att det ska bli enklare att följa strategin är det viktigt att sätta upp tydliga mål. Varför vill du påbörja FIRE-resan? Vad kan du vinna på att bli ekonomiskt oberoende? Är det för att frigöra tid? Försök att vara så specifik som möjligt. Vad vill du göra med tiden? Under tidens gång är det också viktigt att sätta upp delmål, som exempelvis när du nått din första miljon.

Steg 2: Gå igenom dina utgifter

För att kunna räkna på när det är möjligt att kunna uppnå ekonomisk frihet måste du gå igenom vad du har för kostnader. Gör upp en budget där du går igenom dina fasta och rörliga utgifter. Logga in på din bank och gå igenom alla historiska utgifter så att du inte missar något. Genom att göra detta kan du få en tydlig bild över hur mycket pengar du spenderar. När du räknat ut hur mycket dina årliga utgifter ligger på kan du komma fram till hur mycket du måste spara ihop med hjälp av 4%-regeln.

Steg 3: När vill du uppnå ekonomiskt oberoende?

När du vet hur stora dina utgifter är blir det enklare att besluta när FIRE kan bli en verklighet. Är det om 15 år? Eller tidigare än så? Genom att hänga upp ditt sparande på en tidshorisont blir allt mer konkret. Genom 4%-regeln vet du hur stort sparandet måste vara och på så sätt kan du se om sparandet måste ökas.

Steg 4: Minska utgifterna

Har du några utgifter som är onödiga? Genom att dra ner på kostnaderna kan du accelerera ditt sparande. Har du några prenumerationer eller streamingtjänster som kan sägas upp? Går det att hitta billigare lösningar på exempelvis försäkringar eller mobilabonnemang? Kan du få en bättre ränta på bolånet? Går det att klara sig utan bil? Det finns många olika sätt att öka sparandet.

Steg 5: Öka intäkterna

Går det att öka intäkterna? Kan du jobba extra? Har du möjlighet att ha en inneboende? Kan du få in intäkter på annat sätt, exempelvis styrelseuppdrag? Mer drastiska förslag är att flytta till ett billigare boende för att dra ner på utgifterna.

Steg 6: Sätt upp ett automatiskt sparande

Se till så att sparandet blir av nu när du vet hur stort sparandet måste vara. Sätt upp en automatiskt överföring som dras direkt när lönen kommit in på kontot till någon av nätmäklarna. Väntar du med att föra över pengarna till slutet av månaden är det större risk att du spenderar pengarna på onödiga saker du egentligen inte behöver.

Steg 7: Ha en buffert på ett räntebärande konto

Det kan kännas lockande att investera alla dina sparade pengar i fonder eller aktier men du kommer också behöva ha en buffert ifall något oväntat händer. Storleken på bufferten bör vara runt 2-3 månadslöner. Här finns det såklart stora variationer på buffertens storlek. Villaägare kan råka ut för större kostnader än om du exempelvis bor i hyresrätt. Sätt gärna pengarna på ett räntebärande konto.

Steg 8: Investera pengarna

Investera dina sparade pengar i långsiktiga placeringar. Oavsett om du väljer att spara i fonder eller att bygga en aktieportfölj så är det viktigt att sparandet sker med regelbundenhet. Om du investerar i aktier är det viktigt och att du sprider dina risker och gör en fundamental analys. Tiden är din bästa vän. Ju tidigare du kommer igång, desto snabbare kan du nå ditt mål som ekonomiskt fri.

FIRE i korthet

 • Tjäna så mycket som möjligt 
 • Maximera sparandet
 • Minimera utgifterna
 • Investera kapitalet så att du får passiva inkomster

Leave a Comment