Vad är aktier?

Vad är en aktie?

När du köper en aktie köper du en ägarandel av ett företag. Du blir delägare till företaget och får också ta del av eventuella vinster som bolaget genererar. Företaget måste vara ett aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs eller en handelsplattform. Anledningen till varför företaget har valt att ge ut aktier är för att finansiera bolaget. Detta sker antingen när företaget bildas, eller när det behöver ett kapitaltillskott.  Som aktieägare får du ta del av bolagets aktieutdelning . Du har också rätt att rösta vid viktiga frågor på bolagsstämman.

Hur kan man tjäna pengar på aktier?

En aktie kan skapa värde på två sätt: 

Kursökning av aktien:

Priset på aktien stiger i värde. Köper du en aktie för 100 kronor och kursen stiger till 105 kronor har du alltså tjänat 5 kronor per aktie om du väljer att sälja.

Utdelning hos aktien:

En del bolag tar en del av vinsten för att dela ut till aktieägarna. Detta kan ske en till fyra gånger per år. Utdelningen hamnar på samma konto där aktierna ligger.

Hur fungerar aktier?

Efter att ett aktieköp har gått igenom blir du registrerad som ägare i aktieboken som är ett register över alla aktieägare. Denna registrering görs antingen av Euroclear Sweden AB, din mäklare eller av din bank. Aktiehandeln sker idag helt elektroniskt. Ägarbeviset kallas för avräkningsnota och är ett kvitto på hur många aktier du har köpt eller sålt, till vilken kurs, samt vilket affärs- och likviddatum affären har. Via din bank eller det institut som förvarar aktierna får du tillgång till avräkningsnotan.

Vad är en stamaktie?

A-, B- och C-aktier kallas även för stamaktier, och det är dem man pratar om när man talar om aktier. Stamaktierna är de aktier som ges ut när företaget startas. Skillnaden mellan dessa aktier är hur stor rösträtt man får på bolagsstämman. A-aktier brukar vanligtvis vara berättigade till fler röster än B- och C-aktier. Utdelningen brukar däremot inte skilja sig åt mellan olika typer av aktier.

Vad ska man välja för typ av aktie?

Hur ska man tänka när det gäller A- eller B-aktier? Vill du vara engagerad i företagets verksamhet och framtid kan det vara bra att undersöka hur rättigheterna för de olika aktierna ser ut. Hos en del företag är det exempelvis endast A-aktier som ger rösträtt. Är du småsparare spelar oftast inte aktietypen någon roll. B- och C-aktier ägs i större utsträckning av privatpersoner. Detta innebär att de har en högre omsättning, alltså att de handlas mer än A-aktierna, vilket gör att de är mer lättsålda och lättköpta. Väljer du mellan B- eller C-aktien kan det vara värt att undersöka vilken aktie som har högst omsättning.

Hur ser jag om jag har en A- eller B-aktie?

Aktietypen visas i aktiens namn, där bokstaven anges direkt efter aktiens namn.

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie är en aktie som ger aktieägaren företrädesrätt till utdelning före stamaktierna. Preferensaktierna har oftast en på förhand bestämd fast utdelning, något stamaktier inte brukar ha.

Vilka aktier ska jag köpa?

Innan du väljer att köpa en aktie är det bra att sätta sig in i företagets verksamhet. Läs gärna vårt inlägg om hur man gör en fundamental analys. Du bör känna till företagets produkter eller tjänster. Hur tjänar bolaget pengar? Går företaget med vinst? Om de inte gör de, har de en ekonomisk plan framåt för att kunna gå med vinst på sikt? Hur har aktiekursen sett ut den senaste tiden? Har den sjunkit eller ökat den senaste tiden? Hur ser framtidsutsikterna ut?

Hur köper man aktier?

Du kan när som helst lägga en köporder hos din nätbank men det är bara då börsen är öppen som transaktionen kan ske. Du köper aktien genom att söka efter den och sedan trycka på köp. Du får sedan välja vilket pris du vill ge för aktien och hur många aktier du vill köpa, men kom ihåg att någon måste vara villig att sälja aktien till det pris du angett. Du kan också välja att köpa aktien till marknadspris. Utöver detta tillkommer en avgift även kallad courtage. 

Leave a Comment