Vad är kapitalförsäkring?

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där aktier, fonder och övriga värdepapper läggs i en försäkring som ett försäkringsbolag äger. Det innebär i praktiken att de värdepapper du investerar i inte ägs av dig, utan av ett försäkringsbolag. Det är ett smidigt sätt att spara pengar i och precis som investeringssparkontot schablonbeskattas den, vilket gör att du inte behöver deklarera varje köp och sälj. Kapitalförsäkring kan tecknas av både privatpersoner och aktiebolag.

Förmånstagare

En av fördelarna med en kapitalförsäkring är att du kan välja en förmånstagare där en viss del av det som ligger i försäkringen tillfaller förmånstagaren eller ditt dödsbo. Det här är populärt när man sparar till barn eller barnbarn, men kan också användas till andra investeringssyften. Du bestämmer själv vem det är som ärver pengarna i din kapitalförsäkring. När du tecknar försäkringen fyller du i vem som är förmånstagare, alltså personen eller personerna som ärver din kapitalförsäkring.

Utbetalning av kapitalförsäkring

Du kan styra när du vill att kapitalförsäkringen ska börja betalas ut. Det går att välja att pengarna betalas ut under en längre tid med ett visst belopp varje månad, men pengarna kan också tas ut som en klumpsumma. Du betalar ingen skatt när pengarna betalas ut.

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar:

Fondförsäkring

I en fondförsäkring förvaltas pensionskapitalet i fonder som försäkringsbolaget erhåller. Det är försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns ingen garanti för sparandet, utan försäkringens värde följer fondernas utveckling, där värdet både kan öka och minska. Utbudet av fonder varierar mellan olika banker och försäkringsbolag. Har du specifika krav på vilka fonder du vill placera dina pengar i kan det vara bra att kolla upp vilka fonder som ingår innan du tecknar avtalet.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper. I kapitalförsäkringar är det försäkringsbolaget eller banken som äger innehaven vilket innebär att du inte får rösträtt på bolagsstämman för de aktier du äger i depåförsäkringen. Förändringarna i värdet på tillgångarna kan göra så att värdet både stiger och sjunker.

Traditionell försäkring

Pengarna placeras åt dig av försäkringsbolaget eller banken som du tecknat traditionell försäkring med. I många traditionellt förvaltade kapitalförsäkringar ges en garantiränta, alltså en garanterad avkastning som förvaltaren måste uppfylla. Detta sker dock inte i alla traditionella försäkringar.

Hur mycket kostar en kapitalförsäkring?

Försäkringsbolagen och bankerna sätter själva sina priser. Det är vanligt med en fast årlig avgift och en procentuell årlig avgift som tas av det totala sparbeloppet. Sparar du i fonder betalar du också fondavgifter. Vi rekommenderar att du väljer någon som inte tar ut en avgift för kapitalförsäkringen, och att du ser över avgifterna för eventuella fonder. Avanza och Nordnet tar inte ut några avgifter för sina kapitalförsäkringar.

Kapitalförvaltning eller ISK

 • ISK kan endast ägas av privatpersoner, medan en kapitalförsäkring kan ägas av både privatpersoner och företag.
 • I ett ISK äger du själv de värdepapper du handlar med och rättigheterna till de värden som uppkommer med ägandet. I en KF är det försäkringsbolaget eller banken som äger värdepapperna. Äger du aktier via ett KF har du inte rösträtt vid bolagsstämman.
 • Utländska aktiers utdelning kan kvittas mot schablonskatten vilket gör att det är bättre att äga utländska aktier som har utdelning på ett KF jämfört med ISK.
 • I en kapitalförsäkring kan du välja flera olika förmånstagare, som exempelvis barn och barnbarn, medan ISK är personligt.

När lönar sig kapitalförsäkring?

Du betalar en schablonskatt på det totala beloppet som kapitalförsäkringen är på. För att en kapitalförsäkring ska löna sig behöver vinsten uppgå till ett par procent. Avkastningen på kapitalet måste vara större än avkastningsskatten. En tumregel är att en kapitalförsäkring lönar sig skattemässigt om värdetillväxten är mer än 1,5 procent (2022).

Hur beskattas kapitalförsäkring?

Du betalar avkastningsskatt på din kapitalförsäkring. Den beräknas på det värde kontot har den 1/1, samt de insättningar som görs till kapitalförsäkringen under året. Insättningar som görs första halvan av åren räknas med till 100%, och de insättningar som görs under andra halvåret räknas till 50%. Summan multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år plus 1 procentenhet. Det finns en lägre gräns på 1,25% att ta hänsyn till. Blir statslåneräntan lägre än 1,25% höjs schablonintäkten automatiskt till 1,25%. Det sammanlagda beloppet beskattas med 30%.

Avkastningsskatt

För att det ska bli tydligare gör vi ett räkneexempel:

 • Ingående värde på försäkringen den 1 januari 2022: 100 000 kr
 • Insättning under kvartal 1: 10 000 kr 
 • Insättning under kvartal 4: 20 000 kr 
 • Statslåneräntan 30 nov 2021: 0,23 % + 1 % = 1,23 %. Eftersom det finns en undre gräns på 1,25 % blir schablonskatten 1,25 % 2022.

(100 000 + 10 000 + (50 % * 20 000)) = 120 000 kr

120 000 * 1,25 % = 1500 kr

1500* 30 % = 450 kr

Avkastningsskatten blev alltså 450 kr.

Hur får man ut pengarna från kapitalförsäkringen?

Hur man får ut pengarna från en kapitalförsäkring varierar mellan olika bolag. Det kan också vara olika bindningstider. för olika kapitalförsäkringar. Bindningstiderna kan variera från en månad till femton år. Vanligast är att man kan ta ut pengarna efter att bindningstiden har gått ut. I vissa fall går det inte att föra över pengarna innan dess, ibland går det att få ut ett visst belopp. Ofta går det att ta ut pengarna innan bindningstiden är slut mot en avgift.

Varför man ska ha kapitalförsäkring?

En av de främsta anledningarna till att välja en kapitalförsäkring jämfört med ISK är att det går att välja fler förmånstagare.

Fördelar med kapitalförsäkring

 • Du behöver inte deklarera för köp och sälj inom kapitalförsäkringen.
 • Ingen skatt på svenska aktieutdelningar.
 • Möjlighet att välja en eller flera förmånstagare.
 • Det är möjligt att få regelbundna utbetalningar från försäkringsbolagen.
 • Valfrihet att sköta placeringarna själv, eller låta försäkringsbolaget sköta förvaltningen.
 • Du betalar ingen skatt när kapitalförsäkringen betalas ut.

Nackdelar med kapitalförsäkring

 • Du betalar skatt oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat i värde, vilket gör att du kan gå back på dina investeringar.
 • Förluster kan inte dras av i deklarationen.
 • Du äger inte aktierna vilket gör att du inte har rätt att rösta på bolagsstämman.
 • Omfattas inte av investeringsskyddet.
 • Bindningstiden kan hindra dig från att ta ut pengarna innan löptiden gått ut.
 • Avgifterna kan vara höga, kontrollera hur de ser ut innan du tecknar kapitalförsäkringen.

Leave a Comment