Utländska aktier ISK eller KF?

Ska man köpa utländska aktier på ISK eller KF? Det beror på en del omständigheter som vi tar upp nedan tillsammans med andra aspekter som courtage och växlingsavgift, värda att ta i beaktning när du köper utländska aktier.

Köpa utländska aktier

Den svenska börsen står för ungefär 1% av världens totala börsvärde, vilket gör att det är många som söker sig till utländska aktier för att sprida sina risker. Innan du ska investera i utländska aktier finns det dock några saker som kan vara bra att känna till angående vilken typ av konto du ska köpa aktien på.

Utländska aktier ISK?

Om du äger utländska aktier som ger utdelning betalar du skatt till värdlandet om du har aktierna på ett ISK (Investeringssparkonto). Du har rätt att få tillbaka skatten, men du måste själv ansöka om den. Om du istället äger aktier i en Kapitalförsäkring (KF) så är det försäkringen som står som ägare och som hjälper dig att få tillbaka källskatten. Utländska aktier rekommenderas därför att ägas via kapitalförsäkring om de har utdelning. Har bolaget ingen utdelning kan du lika gärna äga aktien på ett ISK.

Valutarisk hos utländska aktier

Genom att köpa utländska aktier så får du även en exponering mot valutarisk. Om du köper en aktie när kronan är stark gentemot den andra valutan så påverkas din vinst när kronan tappar i värde. 

Växlingsavgift vid köp av utländska aktier

När du köper en utländsk aktie hos de svenska börsmäklarna betalar du, förutom courtage, även en växlingsavgift. Denna brukar ligga på runt 0,25% men det är värt att kolla upp vad som gäller hos din mäklare.  Denna avgift ser man inte alltid helt tydligt när man säljer aktien, utan dras i efterhand. Gör du många köp och sälj kan det vara värt att hålla extra koll på växlingsavgiften så att utgifterna inte drar iväg.

Leave a Comment