Spara till barn

Börja spara i fonder eller aktier så tidigt som möjligt till barnet. Kanske vill du hjälpa till med att ge möjligheten till ett körkort eller en kontantinsats till ett framtida boende när barnen är stora. Ha en målbild för vad du vill att pengarna ska kunna räcka till. Oavsett vad pengarna ska gå till är det alltid bra att kontinuerligt spara till dina barn eller barnbarn, om det så bara är en hundralapp i månaden. Du kanske känner till ränta-på-ränta-effekten där kapitalet avkastar ränta som växer med tiden. Sätt upp ett månadsspar och glöm sedan bort det!

Spara till barn ISK eller KF?

Du kan välja att spara till barn i ISK, men här rekommenderas att kontot står i eget namn. Står barnet som ägare av ISK-kontot får han eller hon tillgång till kapitalet på sin 18-årsdag, något som kanske inte är helt optimalt. Du kan också välja att ha en KF som du äger själv men där barnet eller barnen står som förmånstagare. Du väljer själv när fonderna eller aktierna ska säljas och vid vilken tidpunkt som pengarna ska överlåtas till barnet eller barnen.

Så här gör du

  1. Börja med att öppna ett ISK-konto eller KF-konto.
  2. För över en fast summa som du varje månad för över till kontot ovan. 
  3. Välj ut fonder eller aktier som du regelbundet fyller på i. Se till att sprida köpen i flera aktier och/eller fonder.
  4. För utländska innehav rekommenderas KF (Kapitalförsäkring).

Spara rättvist till barn

Har du barn i olika åldrar kan det vara bra att samla alla investeringar i en gemensam portfölj som sedan delas upp. Kapitalet kommer förmodligen att behövas vid olika tidpunkter och hur börsen står då kan göra att det blir orättvist. Flera barn kan inte samäga ett ISK, utan här rekommenderas en depå som en förälder står som ägare till.

Hur mycket ska man spara till sitt barn?

Om du varje månad sparar 500 kronor som du har på ett konto har du efter 18 år 108 000 kronor. Om du istället väljer att spara samma belopp men istället investerar dem i fonder och den årliga avkastningen i snitt ligger på 8% har du efter 18 år 234 324 kronor.